ข้อมูลจำนวนนักเรียน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่

# รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด ห้องเรียน Action