ข้อมูลจำนวนนักเรียนขาดแคลน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 เครื่องแบบนักเรียน 2,977 9,602 1,529 0 14,108
2 เครื่องเขียน 2,916 9,532 1,520 0 13,968
3 แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน) 2,840 9,436 1,511 0 13,787
4 อาหารกลางวัน 2,687 9,088 1,437 0 13,212
5 ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า 2,749 9,225 1,436 0 13,410