ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา