ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 อพยพตามผู้ปกครอง 2 4 4 0 10