ข้อมูลจำนวนนักเรียนเดินทางไกล : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

# รายการ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. 559 1,336 149 0 2,044
2 เดินเท้า 126 159 21 0 306
3 เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 354 656 59 0 1,069
4 ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ 75 520 69 0 664
5 จักรยานยืมเรียน 4 1 0 0 5