ข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกอายุ : สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2

# อายุ อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวมทั้งหมด Action
1 9 ปี 0 1,933 0 0 1,933
2 10 ปี 0 1,974 0 0 1,974
3 11 ปี 0 1,914 0 0 1,914
4 12 ปี 0 1,541 106 0 1,647
5 13 ปี 0 28 521 0 549
6 14 ปี 0 6 627 0 633
7 15 ปี 0 4 493 0 497
8 16 ปี 0 0 41 0 41
9 17 ปี 0 2 5 0 7
10 18 ปี 0 0 1 0 1
11 3 ปี 194 0 0 0 194
12 4 ปี 716 0 0 0 716
13 5 ปี 1,628 0 0 0 1,628
14 6 ปี 1,418 363 0 0 1,781
15 7 ปี 9 1,842 0 0 1,851
16 8 ปี 2 1,980 0 0 1,982