กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 ขนาดเล็ก 134 1,052 8,269 1,112
2 ขนาดกลาง 46 776 8,257 482
3 ขนาดใหญ่ 1 33 822 31