กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 ขนาดเล็ก 148 1,224 8,923 1,157
2 ขนาดกลาง 36 611 5,823 310
3 ขนาดใหญ่ 1 33 822 31