กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพป.ขอนแก่น เขต 3

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 พล 55 513 3,765 416
2 แวงใหญ่ 21 236 2,131 174
3 แวงน้อย 28 274 2,300 219
4 หนองสองห้อง 63 638 5,594 531
5 โนนศิลา 18 207 1,778 158