กราฟแสดงจำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพป.ขอนแก่น เขต 3

จำนวนโรงเรียนแยกอำเภอ : สพป.ขอนแก่น เขต 3

# อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน Action
1 พล 53 512 4,234 458
2 แวงใหญ่ 20 236 2,339 189
3 แวงน้อย 27 268 2,477 227
4 หนองสองห้อง 63 638 6,292 575
5 โนนศิลา 18 207 2,006 176