ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รหัสเขตฯ : 40030000
เขตตรวจราชการ :
ภูมิภาค :
ชื่อเขตพื้นที่ฯ : สพป.ขอนแก่น เขต 3
จังหวัดที่รับผิดชอบ :
จำนวนโรงเรียน : 181
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
บ้าน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
email :
facebook :
website : kkn3.adata.in.th
Latitude : 15.7303598566
Longitude : 102.525432456
Google Map :