จำนวนโรงเรียน

185

จำนวนบุคลากร

1,854

จำนวนนักเรียน

15,554

จำนวนห้องเรียน

1,492